dnie kursuje w dni ustawowo wolne od handlu
6 – kursuje w soboty
m – nie kursuje w dniach 24 i 31 grudnia
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt.
P - nie dojeżdża pod szpital, kurs do Dworca
s - dojeżdża pod Szpital Wojewódzki
G - nie dojeżdża pod szpital, kurs do Galerii Portius i Eljot
R - nie dojeżdża pod szpital, kurs do Ronda
K - kurs przez ul. Krakowską
h - kurs przez ul. Tysiąclecia , huta
N – kurs do Jedlicza Nawrót, nie dojeżdża do Chlebnej
Ch – kurs do Chlebnej

W dni ustawowo wolne od handlu nie kursujemy